Kontakt

Svend Erik Jensen
Svend Erik Jensen

Du er velkommen til at kontakte den lejransvarlige for at høre
nærmere om Christianssæde-Centret eller få afklaret spørgsmål.
Du kan også foretage telefonisk booking:

Svend Erik Jensen
Telefon: 4059 8569 (Træffes bedst mellem 8.00 – 9.00)

Du kan også rette skriftlig henvendelse ved at sende en mail til kontakt@christianssæde-centret.dk