Reglement

Christianssæde-Centret ejes af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

Vi forventer, at lejren bliver behandlet godt, så alle med glæde kan vende tilbage.
Sker der uheld eller hærværk mod bygninger, inventar, beplantning eller hegn, må dette erstattes og indskrives i ”Nøglebogen” som udleveres sammen med nøglen.

Færdsel i tilstødende park og privatskov er ikke tilladt. Derimod er det tilladt at færdes på vejene i Christianssæde skov ca. 500 meter fra lejren ad Kristianssædevej.

Lederne bedes oplyse lejrdeltagerne om følgende:

 • Det er ikke tilladt at skrive, skære eller ridse på eller i noget af lejrens ejendom
 • På grund af brandfare er rygning forbudt i soverummene.
 • Træer og buske må ikke beskadiges.
 • Klude, vat og lignende må ikke kommes i toiletterne (brug de dertil beregnede spande).
 • Lejrens køkkeninventar må ikke anvendes udendørs.
 • Lejrbål er tilladt på den dertil indrettede plads.

Ved afrejse er lejrlederen ansvarlig for følgende:

 • at anføre deltager antallet (inkl. ledere) i ”Nøglebogen”.
 • at gulvene er fejet, og kosten derefter er renset.
 • at madrasserne i soverummene er vendt op mod væggen.
 • at køkkeninventaret er rengjort og stillet på plads.
 • at gryder, spande og beholdere er tømt for vand.
 • at pladsen er ryddet for papir og andet affald.
 • at vinduer og døre er lukkede og låsede.