Udlejning

Ved leje af centret gælder det, uanset om der er tale om online eller telefonisk booking, at lejeaftalen først er endelig indgået når lejekontrakten er underskrevet af begge parter.

Er der særlige ønsker eller spørgsmål omkring leje eller faciliteter er man velkommen til at rette henvendelse til lejransvarlig.