Lejekontrakt

Christianssæde-center, Kristianssædevej 9A, Skørringe 4930 Maribo

Udlejning:
Svend Erik Jensen, Musvågelunden 9, 4970 Rødby tlf.  40598569
Mail flintebjerg33@gmail.com

Økonomi:
Else Nordahl, Geringevej 20, 4970 Rødby tlf. 40974250
Mail: else@isnordahl.dk
Sparekassen LOLLAND konto 0705 – 2802112046

Lejer:

Lejer erklærer
* At have gennemlæst lejrreglement.
* At ville informere lejrdeltagerne om disse regler ved lejrens begyndelse og tage  ansvaret for reglernes overholdelse under opholdet på lejren.
* At være indforstået med lejrprisen.
* At den samlede deltagerantal (inkl. leder) senest ved ankomsten opgives udlejeren.
* At der er erstatningspligt hvis der sker uheld eller hærværk mod bygninger, inventar,  beplantning eller hegn.
* At lejren afleveres efter de forskrifter, som står i lejrreglementet.
* At Lejren forlades senest kl 15.00 på afleveringsdagen. Med minder andet er aftalt
ved lejemålets indgåelse.

Lejer medbringer selv:
* Sengetøj (der er køjer med madras), håndklæder, toiletpapir,
* Viskestykker, karklude m.v.
* Evt. førstehjælpskasse.


I forbindelse med udlejning sendes en skriftlig lejekontrakten til lejer med alle relevante oplysninger for hver enkelte lejemål.
Lejeaftalen er først gyldigt når kontrakten er underskrevet af begge parter og depositum er betalt.
Se skriftlig lejekontrakt på PDF Lejekontrakt